(PDF NEW) [De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2] ´ A.F.Th. van der Heijden

  • Paperback
  • 479
  • De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2
  • A.F.Th. van der Heijden
  • Dutch
  • 12 April 2019
  • 9789021466033

A.F.Th. van der Heijden ´ 4 Free read

A.F.Th. van der Heijden ´ 4 Free read De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2 Free read Å 104 Tweede deel van de cyclus De tandeloze tijd waarin hoofdpersoon Albert Egbers opgroeit het dorp van zijn jeugd verlaat en gaat studeren in Nijmegen 'Ontroerende passages humori. Inhoudelijk weinig verschillend met het eerste deel van De Tandeloze Tijd veel lange uitweidingen over elk mogelijk onderwerp tientallen personages en maar weinig plot Maar waar de plotloosheid in het eerste deel na een bladzijde of honderd vooral vermoeiend werd was Van der Heijden hier in staat om 500 pagina s lang de interesse te behouden De humor werkt beter de personages zijn dieper en de schrijfstijl een heleboel prachtige lange zinnen is nog pakkender Af en toe hadden de uitweidingen nog iets ingekort mogen worden de focus op Alberts impotentie in de tweede helft werd wat langdradig maar nooit had ik de neiging om het boek weg te leggen Na een pagina of duizend ben ik wel eventjes klaar met al Alberts eindeloze uiteenzettingen over alcoholisme en impotentie hoe mooi geschreven ze ook mogen zijn Ik sla deel drie van De Tandeloze Tijd voorlopig even over de volgorde boeit toch vrij weinig en ga verder met Advocaat van de Hanen met een ander hoofdpersonage en hopelijk ook wat andere thematiek

characters De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2

De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2

A.F.Th. van der Heijden ´ 4 Free read De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2 Free read Å 104 En afgewisseld aan bod En niet het minst belangrijk Van der Heijden schrijft een uiterst verzorgd Nederlands prachtig van stijl met steeds weer verrassende beeldspraak' De Ste. Na Vallende Ouders zet je onmiddellijk je tanden in dit tweede deel van De tandeloze tijd waarin Albert Egberts zich denkt te kunnen bevrijden van zijn impotentie door zich te storten op een wellicht incestueuze relatie met Milli H ndel De relatie loopt echter stuk op zijn sexual inadeuacy Hij zoekt een oplossing voor dit knellende onvermogen door een schaamteloze verhouding te beginnen met poldermeisje Marike Ook nu wordt het leven in de breedte maximaal uitgesponnen door tal van aandoenlijke geschiedenissen aan de lezer te openbaren zoals die van Jimmy H ndel en Aaf van Stahlduynen Bekkema en haar huwelijkszwendelaar Het vervolg Het hof van barmhartigheid ligt klaar

characters ☆ PDF, DOC, TXT or eBook ´ A.F.Th. van der Heijden

A.F.Th. van der Heijden ´ 4 Free read De gevarendriehoek De tandeloze tijd deel 2 Free read Å 104 Stische schetsen schokkende gebeurtenissen filosofische overwegingen kindertragedies grotemensenleed familiekronieken sociologische uiteenzettingen alles komt perfect gedoseerd. Uitgebreid boek over voornamelijk de jeugd van Albert Een tijd geleden gelezen dus geen heel inhoudelijke review Soms veelbetekenende maar toch saaie passages De informatie draagt echter bij aan de kwaliteit van de rest van de serie latere boeken zijn intenser omdat je alles begrijpt